IMPLANTOLOGIA

Dziedzina chirurgii stomatologicznej zajmująca się odtwarzaniem braków zębowych przez osadzenie w kości implantu zęba.